Bokningsvilkor

Kirjoita alaotsikko tähän

Oy Hinders Ab (nedan kallat Hinders) följer de här vilkorer vid uthyrning av stugor. Dessa villkor skall vara bindande för båda parter när kunden har betalat Hinders bokningsavgift eller bokningsavgift och slutbetalning på en gång. 

Att göra en bokning och betalning

Den som gör bokningen skall vid tillfället vara myndig (18 år gammal). Boknings förfrågningar kan göras via e-post eller via telefon, varefter Hinders skickar kunden en faktura per post eller e-post. Några invändningar mot fakturan måste göras inom 7 dagar efter fakturerings datum. Fakturan kommer att betalas som en SEPA-betalning (IBAN-kontonummer och bankens BIC-kod) med hjälp av referensnumret på fakturan. Bokningen bekräftas när kunden har betalat bokningsavgiften (30 % av stughyran) på förfallodagen eller bokningsavgiften och den sista delen tillsammans. Återstående delen skall betalas senast sex (6) veckor före början av semestern.

Om bokningen är 63 dagar (9 veckor) eller mer, kommer beloppet betalas ut i två omgångar. Boknings depositionen måste betalas senast 14 dagar efter fakturerings datum. Slutlig betalning sker 6 veckor innan semestern.
Om bokningen görs 50-62 dagar (7-9 veckor), betalas hela beloppet på en gång, och fakturan skall betalas 6 veckor innan semestern börjar.
Om bokningen görs 28-49 dagar (4-7 veckor), betalas hela beloppet på en gång, och fakturan ska betalas senast en vecka efter fakturadatum.
Om bokningen är 30 dagar eller mindre, kommer hela beloppet att betalas direkt på samma dag.
Om du inte tar hand om engångsbetalningar kan Hinders avboka utan förvarning.

Avbokning eller ändring av bokning

Alla avbokningar måste göras skriftligen via e-post hinders@pp.inet.fi. Avbokningen anses ha ägt rum vid den tidpunkt då annulleringen har mottagits. Om kunden avbryter bokningen, kommer ingen bokningsavgift andel (30 procent av stugan hyran) att returneras. Vid avbokning senare än 28 dagar före och under inledningen av hyra, kommer utbetalningar av kunden inte att återbetalas.

Hinders rätt att avboka

I fall av force majeure (force majeure), kan Hinders avboka. Kunden har då rätt att summan betald till Hinders betalas tillbaka i sin helhet. Om en bokning måste avbrytas på grund av störande beteende av klienten, kommer inga betalningar återbetalas.

Rekreation på stugan

Stugan är tillgänglig för kunden med början klockan 15.00 fram till 12.00.

Stugan och dess nycklar överlämnas till kunden vid ankomsttiden som kunden meddelat per telefon eller skriftligen. I hyran ingår tillgång till den reserverade stugan under den reserverade perioden.

Normala energikostnader, möbler, köksredskap, bestick, madrasser, filtar och kuddar ingår i priset.

En begränsad mängd ved ingår i hyran.

Diskmedel, kryddor, samt toalettpapper och pappershanddukar ingår inte i hyran.

Kranvattnet kan ha en speciell färg, smak och lukt.

Roddbåt ingår i priset på sommaren, om detta uttryckligen nämns i beskrivningen av stugan.

Sängkläder och handdukar ingår inte i hyran. Kunden måste använda lakan, sovsäckar är inte tillåtna. Sängkläder och handdukar kan beställas vid bokningstillfället. Kunden måste säkerställa tillgången av sänglinne och handdukar i förväg från Hinders.

Stugan får användas max av det antal personer som anges i beskrivningen av stugan eller vad som är överenskommet vid bokningstillfället. Fester och andra tillfällen, där personmängden tillfälligt överskrids, måste meddelas i förväg och godkännas av Hinders. Användningen av tält och husvagn eller semester utrustning (t.ex. badtunna s) på stugtomten är förbjuden.

Rökning är förbjuden i alla utrymmen inomhus.

Husdjur skall meddelas vid bokningstillfället. Husdjur har en extra avgift enligt prislistan.

Kundens skyldigheter och överlämning av stugan på avresedagen

Kunden lämnar över stugnycklarna på avresedagen 12.00. Om kunden vill lämna nycklarna vid en annan tidpunkt kommer man överens med Hinders i god tid. Kunden är ansvarig för eventuella skador på stugan. Skador måste omedelbart informeras till Hinders när de uppstår. Slutstädningen ansvarar kunden for om inte kunden uttryckligen beställt slutstädning vid bokningstillfället. Till slutstädning bör kärlen diskas, köksredskapen sätts på plats, avfall förs till uppsamlingsplatsen, tomflaskor, och - burkarna tas bort, möblerna sätts på plats. Livsmedel tas bort, eller förs till avfalls uppsamlingsplatsen. Mattor och golv dammsugs. Golven torkas med en fuktig mopp, bord och andra ytor torkas av med en fuktig trasa, sängkläder vädras utomhus, bastun tvättas. Uteplats och grill lämnas i snyggt skick. Slutstädning måste göras i sin helhet på avresedagen.

När kunden bokat slutstädning bör kunden ändå diska stugans kärl och se till att kärlen är på sin plats samt föra ut allt avfall till avfalls uppsamlingsplatsen. Dessutom måste kunden föra bort tomma flaskor och burkar och sätta möbler på plats. Livsmedel tas bort, eller förs till avfalls uppsamlingsplatsen. Om kunden har hyrt sänglinnen, kan de lämnas kvar på en hög på sängen.

Stugan måste lämnas i snyggt skick. Kunden är skyldig att betala kostnader för att städa upp i händelse av att det har rökts inne i stugan eller att slutstädningen inte utförts eller utförts ofullständigt för att Hinders måste ta itu med det innan nästa kunds ankomst.

Force majeure

Hinders är inte ansvarig för eventuella skador som orsakas till kunden som en följd av en oförutsägbar och oöverstigligt hinder (force majeure) eller något liknande skäl (t ex. Strömavbrott eller naturfenomen såsom algblomning, eller djur, såsom möss och insekter), som inte beror på Hinders. Hinders är inte ansvarig för eventuella skador eller olägenheter som orsakas av återkommande naturfenomen.

Synpunkter och klagomål

Alla klagomål som rör stugan och orsaken till att de uppstår under bokningstiden på Hinders måste anmälas utan dröjsmål. Om kunden underlåter att anmäla fel så fort de upptäcks under hyrestiden på Hinders, anses stugan vara i avtalsenligt skick. Brister i hyresperioden som meddelas på efterhand när båda parter inte kan bekräfta bristen är Hinders inte ersättningsskyldig. Om kunden avbryter bokningen av stugan och lämnar stugan före utgången av hyresperioden, betalas ingen ersättning för oanvänd tid och kunden har ingen rätt till återbetalning av hyran.

Tillämpad lag och tvisters rätts plats

Parterna skall sträva efter att lösa tvister enligt avtalet genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse nås, kommer tvister att avgöras av Åbo tingsrätt. Kontraktet styrs av Finlands lag.