Policies

Hinders Oy (jäljempänä Hinders) noudattaa lomamökkien vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut Hindersille sopimusehdoissa mainitun varausmaksun tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varauksen tekeminen ja maksu
Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Varaustiedustelut voi tehdä sähköpostitse tai soittamalla, jonka jälkeen Hinders lähettää asiakkaalle laskun postitse tai sähköpostilla. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (30 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Varausmaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50-62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28-49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 30 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Hinders voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta. 

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen hinders@pp.inet.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille. Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (30 prosenttia mökin vuokrahinnasta) palauteta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Hindersin oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Hinders voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Hindersille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Oleskelu lomakohteessa
Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 12.00. 

Mökki ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Vuokraan sisältyy varatun mökin käyttöoikeus varatulle ajalle. 

Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. 

Rajallinen määrä polttopuita sisältyy vuokraan. 

Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan. 

Vesijohtovedessä voi olla väri-, maku- ja hajuhaittoja. 

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan kesäaikaan, jos tästä on erikseen mainittu mökin kuvauksessa.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita, makuupussit eivät ole sallittuja. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä. Asiakkaan tulee varmistaa liinavaatteiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon Hindersiltä.

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu mökin kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa mökin henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Hindersin kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö mökin tontilla on kielletty. 

Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa.

Lemmikkieläimen tuomisesta mökille on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikin tuomisesta peritään hinnastomme mukainen lisämaksu.

Sähköautojen lataus mökillä on kielletty.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä
Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta sovittava Hindersin kanssa hyvissä ajoin etukäteen. 

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava Hindersille välittömästi niiden tapahduttua.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse ellei loppusiivousta ole erikseen tilattu varauksen yhteydessä. Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja - tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna pestään. Piha-alue ja grilli jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden paikalleen laitto ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen. Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle. 

Mökki on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan mökin siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että mökin sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja Hinders joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este
Hinders ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Hindersistä. Hinders ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset
Kaikki mökkiin liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana Hindersille. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana Hindersille, katsotaan mökin olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Hinders ole niistä korvausvelvollinen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu mökistä ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.